پنج سوال در لباس زیبای خفته

در ترانشههای w ۱۸ و w ۱۹ که در سالهای گذشته حفاری شده ولی حفاری آن ناقص مانده بود به جهت تکمیل حفاری یکسری روز

توسط ETELARESANKHABAR در 18 شهریور 1401
در ترانشههای w ۱۸ و w ۱۹ که در سالهای گذشته حفاری شده ولی حفاری آن ناقص مانده بود به جهت تکمیل حفاری یکسری روزی عمل شد، در این ترانشهها سه دیوار از سه دوره گوناگون یافت شد و یک اسکلت گاو در همین ترانشه قرار داشت که سه اسکلت انسان نیز در کنار آن افتاده بود. لحاظ به این که یک سرنیزه آهنی به شکم گاو فرورفته بود و یک مکان نما آهنی هم در بالای سر حیوان چشم میشد معین می گردد که زمان آتشسوزی به این حیوان نیز حمله شدهاست. در همین محل دروازهای به اتاقها باز میشد که در شرق آن دو تخته سنگ بزرگ بر روی سکویی قرار گرفته بود. به خاطر اختلافی که در بین دو پری در ارتفاع کارتون وجود دارااست لباس آرورا گاهی آبی و گاهی صورتی است. فرم آستینبلند لباس عروس اسکارلت٬ یک عدد از مدلهای پرطرفدار در دربین کسانیست که به پوشیده بودن لباس عروس اعتنا ویژهای دارند. می شود رنگ لباس را اهمیت توجه به رنگ پیروز دکور عروسی تعیین کرد تا این هارمونی چشم نواز شود. پس از آن مأمون نگرانی اکثر خود را دارای اعزام پیاپی لشکرهای مجهز به آذربایجان نشان داد. دایسون عقیده دارد که «احتمالاً در آن دوره صاحبان همین مدل اسکلتها دارای این گونه دفن حتماً مبتلا بیماری طاقت فرسا و مسری شدهاند» البته بهنظر اینجانب این فرمان غیرطبیعی و غیرمنتظرهاست زیرا هرچقدر بیماری خطر آفرین و مسری بوده باشد و آنان در اثر این بیماری فوت شده باشند بایستی بازماندگانش ظرفی یا این که شیئی در کنارشان میگذاشتند، البته ممکن میباشد اعتقادات مذهبی آن‌ها اذن گذاشتن چیزی را در قبر آن‌ها ندهد (مانند دین اسلام) یا اینکه اینان بزهکار، جانی، جاسوس و اسیر بودهاند و به جهت متنبه نمودن افراد دیگر حتی خواستهاند آنها را در انظار مردمان خوار گردانیده و در دنیای دیگر نیز (به عقیده خودشان) بدون طعام و آب بگذارند. پس از ۲٫۵ سال، عارف در حین رجوع و برگشت از قزوین دچار اتفاق میشود؛ یکی از دوستان خوب عارف (به نام علی مرتضوی) به همراه عارف و ۲ نفر دیگر (خاکباز و توتونچی) قصد رجوع و برگشت به تهران را داشتند که ناگهان اتوموبیل تریموف گم راه و چپ میکند. شعر این موسیقی به وسیله شعر سرا گمنامی به اسم همایون هوشیارنژاد سروده شد و حسن شماعیزاده ملودی زیبایی را به جهت آن نوشت. بابک از درِ دیگر قلعه وارد شد و پس از آن پاره ای محصول و توشه مهم خویش برداشت و خارج رفت و از رود ارس گذشت و خویش را در پناه تپهها و بیشهها لباس زیبای خفته ثروتمندان به ارمنستان رساند. سپس از آن جاویدان از مادر بابک اجازه خواست تا بابک را به جهت مدیریت زمینهای کشاورزی و دارائیهایش حساس خود پیروزشود و سفارش کرد که در عوض ۵۰ درهم ماهانه به عنوان دستمزد بابک به جهت او بفرستد. چون در تابستان سال ۴۹ از همین نصیب تعداد زیادی جعبههای ریز به شکل مکعب مستطیل منحصر به فرد حفظ وسایل آرایش، مانند سرمهدان و طوطیا دان استخوانی و عاجی یافت شد که همین احتمال را بیشتر تقویت میکرد.
آخرین مطالب