تدریس المپیاد شیمی - اساتید شیمی ایران

اما از وقتی درس خواندن با جی۵ را شروع کردم حتی زنگ تفریح ها نیز عملکرد می کردم کلاسی خلوت پیدا کنم بنشینم و حی

توسط ETELARESANKHABAR در 23 اسفند 1400
اما از وقتی درس خواندن با جی۵ را شروع کردم حتی زنگ تفریح ها نیز عملکرد می کردم کلاسی خلوت پیدا کنم بنشینم و حیاتی جی برگهایم درگیر نحس ،چون می دانستم چنانچه بخواهم در عده نوپا ها جی برگ بخوانم دوستانم جی برگها را از دستم می گیرند. دانش آموز زرنگی بودم مدام نوباوه ها دورم عده می شدند و اشکالات درسی شان را از من می پرسیدند ،در عین هم اکنون خیلی نیز اهل بازیگوشی و خوشگذرانی بودم. آن موقع دسترسی به اینترنت مانند الان خیلی راحت کمبود من صرفا از روش مجلات، جی۵ ای ها را دنبال می کردم گفتگو هایشان را انقطاع می کردم و ملازم اساسی عکس دانشکده دلخواهم روی درو دیوار اتاقم می چسباندم، هرزمان که به آن‌ها نگاه می کردم انرژی تدریس خصوصی شیمی کرمان مثبت می گرفتم. جذابیت جی۵ همین هست که هرچه دارای آن بخوانی در ذهنت می ماند سالهای سال فراموش نمی شود و این خیلی لذت نمونه کارت ویزیت تدریس خصوصی شیمی بخش است. چک کردن نمره ماهانه هر دانشآموز، با توجه به نمرههای کلاسی آن ماه گزینش میشود. در حقیقت او اساسی اینکار میخواست بگوید ما آنقدر سوالات را خوب پاسخ داده ایم که حقمان بخش اعظم از نمره ۲۰ است. تمامی کلاس شاخ درآورده بودند که چگونه چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من نیز هاج و واج ما‌نده بودم و بارم پرسش ها را نگاه می کردم،هنوز یک‌سری دقیقه نگذشته بود که مدرس اینبار اسم دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او نیز نمره اش ۲۱.۵ شده. من حتی خیلی هم برای کنکور درس نخواندم به خاطر شرایطی که در خانه داشتیم اصلا فرصتی برای درس تلاوت نبود، صرفا یک ماه به کنکور همان جی برگ ها را بیرون آوردم و مرورشان کردم. حقیقتا حیرت آور بود که صرفا پیاله یک ماه درس خواندن مهم جی۵،،موفق شد در حرفه دلخواهش ” مدیریت بازرگانی ” پذیرفته شود. الان که وقت درس خواندن نیست، نگاه کن تمامی دارا‌هستند لذت می مارک بیا ما هم برویم پیش طفل ها سخن کنیم». من آمدم و همین درس را اصلی جی برگ خواندم. من هم با خودم گفتم پس قطعا شیوه موثری هست به یکبار آزمون کردنش می ارزد! در واقع من از هنرستان عمل با جی۵ را آغاز کردم عشق زیادی به شیمی داشتم و ناچیز قلیل می خواستم خودم را به جهت کنکور فن صنعت های شیمیایی مهیا کنم. چندوقت بعد، امتحان دربین ترم دادیم و من آنقدر پرسش ها را تام و درست جواب دیتا بودم که هنگامی معلم مان صفحه ها را سرکلاس آورد و به نام من رسید حیاتی صدای بلند گفت:« باریکلا،اخزری ۲۳ گرفته».
آخرین مطالب