آموزش زبان انگلیسی از اول تا آخر

فکر کنید فارغ از اندیشه کردن و هیچ زحمتی انگلیسی سخن نمائید عبارات به سادگی و تخت‌گاز به واسطه زبان شما ا

توسط مدیر سایت در 26 خرداد 1402

فکر کنید فارغ از اندیشه کردن و هیچ زحمتی انگلیسی سخن نمائید عبارات به سادگی و تخت‌گاز به واسطه زبان شما ادا می‌شوند و همینطور در آن واحد معنا حرف های دیگر افراد را شعور می‌کنید برای اینکار شما می بایست طرز یادگیری مکالمه زبان انگلیسی خویش را تغییر تحول بدهید. اولی گام کنارگذاشتن یادگیری عبارات زبان انگلیسی میباشد تعجب کردید ؟؟ آری صراحت دارد.

کلمات را نگهداری نکنید در انگلیسی زبانها, انگلیسی را مبنی بر یادگیری لغت ها نمی آموزند بلکه انها اصطلاحات( کلمه ها) را یادمی گیرند که ترکیبی از یک تیم لغت میباشند که مفهوم خاص خویش را می‌دهند. مطابق پژوهش ها انجام شده یادگیری مکالمه زبان انگلیسی با اصطلاحات (لغت ها) ۴ تا ۵ موازی سریعتر از یادگیری گویش انگلیسی مبتنی بر تک کلمات میباشد همینطور علم آموزانی که اصطلاحات (لغت ها) را یادمی گیرند گرامر بیشتری هم بلدند. به‌دنبال به هفت ضابطه طلایی یادگیری سهل وآسان مکالمه زبان انگلیسی میپردازیم

هفت ضابطه طلایی یادگیری آسوده مکالمه گویش انگلیسی
ضابطه نخستین : مدام به‌دنبال یادگیری اصطلاحات (لغت ها) باشید و خیر تک عبارات
هیچوقت لغات را بصورت غیر وابسته و منفرد یادنگیرید هیچ گاه . زمانی یک لغت نو می‌بینید مدام اصطلاحی( عبارت) را که‌این لغت نو در آن به کاربرده شد‌ه‌است یادداشت فرمایید و زمانی میخواهید مرور نمایید مدام به عبارتی اصطلاحات (کلمه ها) را پژوهش نمایید و خیر عبارات را اصطلاحات (لغت ها) را جمع نمائید مکالمه و گرامر زبان شما ۴-۵ موازی سریعتر بهبود می‌یابد


ضابطه دوم : از یادگیری گرامر انگلیسی دست بردارید
زیاد خودتون رو اسیر گرامر نکنید . گرامربه شما یادگرفتن می‌دهد که شما به زبان انگلیسی تصور کنید البته شما میخواهید به طور خود کار با گویش سخن فرمایید سوای تفکر کردن به این شکل شما مثل یک انگلیسی زبان انگلیسی را یادمی گیرید .


ضابطه سوم و مهم ترین ضابطه : نخستین گوش فرمائید
شما هر روز می بایست به انگلیسی گوش فرادهید متن‌ها انگلیسی را نخوانید بلکه صرفا گوش دهید خیلی بی آلایش میباشد این کلید توفیق شما در یادگیری مکالمه انگلیسی میباشد از تلاوت متن‌ها انگلیسی راصرف لحاظ نماید وبه گوش دادن گویش انگلیسی به طور مداوم و روزمره بپردازید. انگلیسی را با گوشهایتان یادبگیرید و خیر با چشمهایتان در اکثر وقت ها مرکزها فراگیری زبان شما با دیده گویش را یادمی گیرید شما متن ها انگلیسی را می‌خوانید و قواعد گرامری را فرامی گیرید ولی برای توفیق در یادگیری مکالمه انگلیسی بایستی سیستم شنیداری را جایگزین نمائید شما بایستی روزی ۲-۳ ساعت تنها به انگلیسی گوش دهید به‌این شکل مکالمه شما با‌گاز بهبود مییابد و انگلیسی را به اسانی سخن میکنید

رویکرد های یادگیری زبان انگلیسی,یادگیری گویش انگلیسی,فراگیری زبان انگلیسی


ضابطه چهارم : یادگیری آهسته و عمیق شایسته ترین میباشد
سر یادگیری شل مکالمه انگلیسی یادگیری ظریف لغات و لغات انگلیسی است اینکه ما توضیح لغت ها را بدانیم و یا این که صرفا برای امتحان آن را در یاد بسپاریم کفایت نمی نماید بلکه می بایست ملکه ذهن ما شوند.برای یادگیری مکالمه انگلیسی می بایست بارها و بارها یک درس را تحقیق کنیم شما بایستی خیلی عمیق پژوهش فرمائید


ضابطه پنجم : یادگیری گرامر با اسفاده از یک ماجرا در پوسته تعدادی مجال گوناگون
برای یادگیری طبیعی و خیر دستوری گرامر انگلیسی می بایست یک ماجرا ( نوشته – جمله و .. ) صوتی را تعیین فرمایید که افعال آن در طول درحال حاضر صرف گردیده اند درحال حاضر به یکی‌از دوستان که به انگلیسی مسلط خیس میباشد بگویید همین نوشته را در یک زما دیگر ( پیشین بی آلایش – بعدی – قبلی بدون نقص و .. ) بنویسد و برایتان ضبط نماید و مجدد آن را گوش نمایید درحال حاضر شما می‌توانید با یک نوشته ( صدا) یک سری حالات گرامری را یادبگیرید و شما ما یحتاج وجود ندارد قواعد گرامری را یادبگیرید تنها با شنیدن این نوشته در طول های متفاوت با این تایم ها آشنا خواهید شد و گرامر شما خودبخود بهبود مییابد.


ضابطه ششم : زبان نیو برای بهبود انگلیسی بایستی دروس و منابع انگلیسی حقیقی وواقعی را هم استیناف فرمائید
در شرایطی که می‌خواهید انگلیسی حقیقی یعنی به عبارتی انگلیسی که در جامعه ها انگلیسی زبان به کار گیری می‌گردد را خاطر بگیرید بایستی از منابعی به کار گیری نمائید که دراین مورد نگاشته گردیده اند نظیر فیلم ها , مجلات حقیقی و واقعی , کتاب ها صوتی حقیقی و واقعی , رادیوها و… حقیقی وواقعی مراد این میباشد که انگلیسی زبان ها خودشان از آن استعمال می نمایند گوش می‌دهند , نگاه می نمایند و می‌خوانند .


ضابطه هفتم : گوش فرمائید و پاسخ دهید خیر اینکه صرفا گوش دهید و تکرارکنید
درکنار هر درسی سوالاتی هم مطرح می گردند مدام به سوال های پاسخ دهید و ازکنار آن‌ها نگذرید . بهنگام گوش دادن به منابع صوتی از یک کدام از دوستان بخواهید در باره روایت از شما پرسش نماید و شما به آن ها پاسخ دهید این به شما یادمی دهد که سریع تصور کنید و پاسخ را پیداکنید.

فراگیری زبان انگلیسی,شیوه های یادگیری زبان انگلیسی,یادگیری زبان انگلیسی


هفت ضابطه طلایی یادگیری سهل مکالمه انگلیسی طبق سیاق – ا فورتلس انگلیش – بودند مطمئنا عقیده های متفاوتی در مسئله یادگیری انگلیسی به گوش شما خورده و یا این که چشم اید و هیچ کدام از این هفت ضابطه بی نقص نیستند البته به حافظه داشته باشید روش های یادگیری زبان بی غایت می باشند یک کدام از یادگرفتن انگلیسی از روش رادیو , یکی‌از فراگیری انگلیسی از روش فیلم با زیرنویس , دیگری از روش عصر آموزشی. پس وقت را غنیمت شمرده و از هر جا که آغاز فرمایید صحیح آغاز نموده اید . علت جرقه و پشتکار و رسیدگی مداوم کاتالیزور یادگیری زبان انگلیسی است .