پتاسیم هیدروکسید مرک کد 105033 - تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مستر آزما

هیدروکسید پتاسیم (KOH) بهعنوان پتاس سوزآور هم شناخته میگردد و قلیای کار کشته میباشد که می تواند در انواع کاربر

توسط ETELARESANKHABAR در 1 فروردین 1401
هیدروکسید پتاسیم (KOH) بهعنوان پتاس سوزآور هم شناخته میگردد و قلیای کار کشته میباشد که می تواند در انواع کاربردهای صنعتی گزینه استعمال قرار گیرد. سیانور، نمک های پتاسیم کربنات، فسفات، پرمنگنات و انواع سیلیکات ها اهمیت به کار گیری از اکسید ها و یا این که اسید اساسی KOH تولید می شوند. الکترولیت بودن این ماده را می اقتدار یک عدد دیگر از کاربرد های پتاسیم هیدروکسید دانست.این ماده نسبت به NaOH رساناتر می باشد به همین علت بیشتر ترجیح داده می شود. حتی در دمای بالا این ماده همانند سدیم هیدروکسید از ثبات حرارتی بالایی برخوردار است، به استدلال پایداری بالا و نقطعه ذوب نسبتا کم، معمولا به فرم هایی که مرحله یه خرده دارا هستند و خواص جابه جایی دارا هستند نظیر گلوله ذوب می شود. در صنعت های غذایی از پتاس به تیتر یک غلیظ کننده مواد غذایی ، عامل در دست گرفتن کننده PH و تثبیت کننده غذا پتاسیم هیدروکسید اسید استعمال می شود. به جهت استعلام قیمت فروش پتاسیم هیدروکسید با صنعت های شیمیایی تهران در تماس باشید. به طور معمول از پتاسیم هیدروکسید به عنوان ماده ی اهمیت فعال، جهت حذف پوست های مازاد به کار گیری می شود که در صنعت مانیکور از آن بهره می برند. از آنجا که باز ها به ساقه مو آسیب می رسانند، از همین ماده برای از دربین بردن، مو های پوست حیوانات استعمال می شود. همین واکنش به جهت تولید صابون های پتاسیمی که غالبا نرم تر و محلول خیس از صابون های ساخته شده اساسی NaOH میباشند گزینه استفاده قرار می گیرد. از این الکترولیت به جهت ایجاد نصفه هادی ها نیز استعمال می شود. محلول پتاسیم هیدروکسید (KOH) یک باز کار کشته میباشد که بهطور گسترده در سنتز شیمیایی مواد دیگر گزینه استعمال قرار میگیرد. آن‌گاه تست مقاومت الکتریکی ومقاومت فشاری از آزمونه ها در سنین 3،1و7 روز بعد از قالب برداری گرفته شد نتیجه ها نشان اعطا کرد که خمیر ژئوپلیمر ساخته شده اساسی هر دومحلول سدیم وپتاسیم هیدروکسید در دما دارای گیرشی پر سرعت است . تخمین زده شدهاست که در سال ۲۰۰۵ در بین ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۸۰۰٬۰۰۰ بدن از آن تولید شدهاست و از آن برای تولید صابون مایع و صنایع رنگ و رزین و مواردی در داروسازی به کارگیری می شود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن