ویژگی دوزینگ پمپ ها - دوزینگ پمپ

گاهی تایم ها یک سیستم در اختیار گرفتن در پمپهای دوزینگ کارگزاری می شود تا از کارایی دقیق پمپ و همینطور خاموش

توسط ETELARESANKHABAR در 27 فروردین 1401
گاهی تایم ها یک سیستم در اختیار گرفتن در پمپهای دوزینگ کارگزاری می شود تا از کارایی دقیق پمپ و همینطور خاموش و واضح شدن آن در زمانهای صحیح اطمینان حاصل شود. تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها عملکرد درست سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به انتخاب درست تجهیزات جانبی می باشد. نوشته ما در گزینه اسباب و اثاث جانبی مرسوم پمپ ترازو گیری شیمیایی را در اینجا بررسی کنید. ۱۳- همواره پمپ را هنگامی که پر‌نور هست تهیه و تنظیم کنید. نقطه مکش: محل ورود سیال به پمپ می باشد که معمولا در نزدیکی مرکز بدنه و بر روی هد پمپ قرار دارد. 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش حیاتی یک شیر یک طرفه می باشد در سرانجام زمانی دوزینگ پمپ کمی از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی مقداری از مایع در لوله رها می گردد یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف میکند و از ضرر و زیان به پمپ پرهیز میکند. هرچند پمپ های دوزینگ شیر ایمنی برای حفظ از خود دارند، اما جهت مراقبت لوله ها، کماکان نیاز به شیر ایمنی وجود دارد. کارشناسان ما در شهر پمپ فراهم معرفی انواع برندها اساسی دامنه قیمتی متعدد به جهت مشتریان می باشند. با تعویض دیافراگم در مدت زمانه معین، می اقتدار عمر پمپ را افزایش داد. دبی پمپ کلرزن استخر جسکو از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت دوزینگ پمپ تهران متغیر می باشد. دبی دوزینگ پمپ جسکو از 0.17 تا 725 لیتر بر ساعت می باشد. همچنین در سیستمهای پلیمریزاسیون از اشکال اسیدها نظیر نیتریک اسید و سولفوریک اسید استعمال میشود که همین مواد باید به وسیله مترینگ پمپ به سیستم اضافه شوند. تزریق پلیفسفات: یکی دیگر از موادی که باید در دوز مطلوب به سیستم آب و فاضلاب تزریق شود پلیفسفات می باشد که سختی آب را از فی مابین میبرد. صرفنظر از مقدار تهیه و تنظیم طول کورس، همین سیستم در انتهای کورس رانش، بیشترین نیرو را به سیال وارد می کند. پس در این شکل شتاب ادغام ما کاهش از سرعت سیال وارد شده می باشد. همین طرح پیشروی سایرین هست و هنوز نیز به طور گسترده آیتم استفاده قرار می گیرند. در شرایط دبی صفر یا این که به اصطلاح کورس صفر، محور میل لنگ دورانی و محور چرخدنده پیچ در پیچ بر هم عمود میباشند (شکل 4-19). در همین موقعیت حرکت رفت و برگشتی تیم Cross head و پیستون ساخت نمی شود و تنها میله رابط حول دایره میل لنگ برهه زمانی می کند. بخاطر نشتی صفر دیافراگم، در مواردی که سیال گرانقیمت می باشد و یا راهبرد های زیست محیطی مطرح می باشد، استفاده از این طرح توجیه دارد.
آخرین مطالب