عرق نعناع ؛ خواص، مضرات و هشدارهای مصرف

به جهت مصرف همین عرق های سنتی حجم کاملا مشخصی وجود ندارد و مقدار مصرف در مجموعه های سنی و جنسی متفاوت متعدد می

توسط ETELARESANKHABAR در 26 اردیبهشت 1401
به جهت مصرف همین عرق های سنتی حجم کاملا مشخصی وجود ندارد و مقدار مصرف در مجموعه های سنی و جنسی متفاوت متعدد می باشد . هدف از اين مطالعه مقايسه توانايي یک سری محيط محافظ شامل α MEM، DMEM، HBSS و نعنا در جهت مراقبت حيات سلول هاي ليگامان پريودنتال مي باشد که بر روي دندان هاي گوسفند انجام مي گيرد تا بتوانيم يک محيط مطلوب را ارائه دهيم. نحوه بررسي: اين مطالعه از گونه مطالعه آزمايشگاهي مي باشد که سلول هاي DPL از 124 دندان گوسفند جمع آوري شدند و در 4 محيط MEM، DMEM، HBSS وعرق نعنا (بر شالوده خواص دارويي و استفاده از عرق نعنا در طب سنتي) براي 6 بازه زمانی زماني 96، 72، 48، 24، 6، 2 ساعت طراحي شده بودند قرار گرفتند. محيط نگهدارنده و دوران بیرون دهاني 2 فاکتور اهمیت در موفقيت خرید عرق نعنا به چه صورت صحیح میشه ان مي باشد. دندان بیرون شده بلافاصله بايد در ساکت دنداني ريپلنت شود، وگرنه بايد روزگار خارج دهاني اصلی قرار دادن دندان در يک محيط حافظ مناسب کم شود. همچنین ممکن می باشد رایحهی نعناع به راحت شدن عضله‌ها و التیام درد کمک کند؛ اگرچه هنوز سند علمی مبنی بر همین اثر در دست نیست. نام علمی همین گیاه، Mentha میباشد و از حیث ظاهری، شباهت متعددی حیاتی گیاه پونه دارد. اگر‌چه مدارک علمی هیچ نوع ارتیاطی را نشان نمی دهد. در کشورهای Lusophone ، به ویژه در پرتغال ، جور های نعناع دارای شهرت به hortelã است. يافته ها: بر مبنا نتايج مطالعه، شدت تهوع و استفراغ در 79 نفر (4/49%) خفيف، در 75 نفر (9/46%) میانگین و در 6 نفر (7/3%) شديد بود. پس از گذشت روزگار هاي مربوطه لوله ها به مدت 10 دقيقه اصلی دور 2000 G سانتريفيوژ شده و سلول هاي ته نشين شده درون محلول کلاژناز جور يک ديسپاز قرار گرفتند، سپس يک ساعت در انکوباتور اصلی دماي C° 37 و رطوبت 5% گذاشته شدند، پس از آن سوسپانسيون سلولي را درون بافر PBS حل کرده و حيات سلول ها را کلیدی رنگ آميزي تريپان بلو روي لام نئوبار و در زير ميکروسکوپ با پهناور نمايي 200X بررسي کرديم، نتايج به وسيله آناليز آماري کلیدی روش 2-way ANOVA دارای قابل انعطاف افزاراماريv 15 SPSSورژن بررسي شد.
آخرین مطالب