شنا - ویکی فقه

بهترین شیوه برای سوزاندن کالریِ بیشتر، شنا کردن در فواصل طاقت فرسا و اما استراحتهای کوتاه است. لباس اختصاصی شن

توسط ETELARESANKHABAR در 12 اسفند 1400
بهترین شیوه برای سوزاندن کالریِ بیشتر، شنا کردن در فواصل طاقت فرسا و اما استراحتهای کوتاه است. لباس اختصاصی شنا یک شلوار کوتاه و چسبیده به بدن میباشد که می بایست وزن آن فراوان ناچیز باشد و آب را در خود نگاه ندارد. در همین نصیب به شما می آموزیم که چگونه مهارت شناوری را تمرین کنید. برخی از جنگجویان دریایی چنان در شنا مهارت داشتند که میتوانستند بیآنکه چشم شوند در تحت آب شناکنان به زیر کشتی معاند بروند و بدنه آن را ترک نمایند (مانند غازی چلبی از حکام عثمانی (حک حلقه شنا نوزاد ۷۰۰ـ ۷۳۰)). به طور معمول مربیان شنا به جهت ارتقاء تمرکز شناگران در زمان تدریس حرکاتی مثل شنای پروانه و یا این که شنای دلفینی و حتی شنای باله بهره گیری از همین وسیله را برای شناگر ملزم می کنند. کلر همینطور سبب ساز تحریک غشای مخاطی مثل دیده می شود. در عین هم اکنون بایستی بدانید که افرادچاق و اشخاصی که داری درصد چربی بالاتری در بدن خویش میباشند و همچنین بانوان به علت تفاوت در حجمی تن زودتر همین مهارتها را خواهند فراگرفت ولی سایر افراد هم حساس سعی و ممارست عمده در انجام همین مهارتها غالب خواهند شد. وظایف سرداور :كه بر كل مسابقات و داوران و وقت نگهداران چک دارد و شروع مسابقه را به استارتر اعلام می كند و همینطور تصمیم گیری نهایی در گزینه مسائلی كه در مسابقه پیش می آید اهمیت اوست.در شروع مسابقه سرداور مهم زدن تعدادی سوت كوتاه به شناگران نماد داده تا لباس های اضافی را خارج و فراهم شوند،سپس مهم زدن یك سوت ممتد شناگران دعوت می كند تا پشت سكوی استارت قرار گیرند(در شنای پشت پس از شنیدن سوت ممتد شناگران وارد آب می شوند)پس از آماده شدن شناگران و داوران وقت نگهدار مهم بالا بردن دست بصورت كشیده به استارتر نشانه می دهند. چنانچه زنخدان خویش را به سمت بالا بگیرید یا این که سر خود را آنقدر پایین بیاورید که بتوانید انگشتان پای خود را ببینید، از وضعیت استاندارد بیرون هستید. سر و چانه را به باطن بدهید و به زانو نزدیک کنید. نفس را در سینه حبس کنید. وظایف داور وقت نگه داركه كنترل زمان و اعتنا انجام هر خط به عهده اوست او اهمیت صدای سوت استارتر تایمر را به كار انداخته و تا وقتی كه در نقطه نهایی هر مسابقه یك نصیب تن شناگر به دیواره نهایی برخورد و یا این که تماس حاصل نماید او وقت را می خواباند و سپس زمانه شناگر را بر روی کاغذ منحصر به فرد تصویب ركورد نوشته،به سر داور تحویل می نماید. داوران منزلت بندی: كه انتهای استخر قرار دارند مراقب تماس بدن شناگر به خطوط مربوط می باشند تا انتخاب کنند شناگر كدام خط زودتر از بقیه به خط نقطه نهایی رسیده هست و شناگران بعدی كدامند. در عوض برای وصال به خط ساحلی حساس یک زاویه قطر که اهمیت جریان، جریان دارد برنامه ریزی کنید. حضور در مجموعه به شما انگیزه می دهد که بیشتر و خوبتر تمرین کنید. تکرار و دقت در اجرا میتواند منجر بهبود در اجرا شود. برای یاد دادن فلوتینگ ها نیاز به یک سری جلسه تمرین میباشد و مداومت و دقت در تمرین منجر پیروزی در اجرا خواهند شد.
آخرین مطالب