دوزینگ پمپ چیست؟

هوا یا این که بخار فشرده از شیوه یک لوله رشته رشته به شتاب جهش نظیر به فضای مخروطی شیپور ساماندهی می شود. برخل

توسط ETELARESANKHABAR در 17 فروردین 1401
هوا یا این که بخار فشرده از شیوه یک لوله رشته رشته به شتاب جهش نظیر به فضای مخروطی شیپور ساماندهی می شود. برخلاف پمپهای فرار و گریز از مرکز که مایع را اهمیت شتاب به نصیب خروجی پمپ سوق‌دهی می‌نماید در پمپهای گردشی پاره ای از مایع در میان دنده های چرخدنده پمپ به اصطلاح به تله می افتند و منجر میگردند سرعت مایع در خروجی کمتر یابد . البته در هر صورت سرعت آن اکثر از سرعت صوت می باشد. ثانياً چنانچه لولهء خروجي پمپ مسدود يا تنگ شود، فشار زيادي كه براي ساختمان پمپ مضر باشد توليد نكرده و توشه آن به میزان اي نمي برسد كه موتور محرك پمپ را از كار بيندازد. که میزان معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. دوزینگ پمپ ها دسته ای از الکتروپمپ ها مهم نرخ جریان سیال و دبی دوچندان پایینی هستند بگونه ای که دیمانسیون دبی به جهت آن‌ها گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده می‌شود هر یک سری که مقدار دبی دوزینگ پمپ قابل تهیه و تنظیم می باشد. 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش اصلی یک شیر یک طرفه می باشد در سرانجام زمانی دوزینگ پمپ یه خرده از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی پاره ای از مایع در لوله رها می‌گردد یا این که وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف می نماید و از ضرر و زیان به پمپ جلوگیری میکند. پمپ منحصربه‌فرد (اژکتور): اژکتورها دستگاهی هستند که گازها و بخارات را از یک فضای خالی خارج کرده و آن ها را برای تخلیه کردن در یک فشاری بالاتر متراکم نموده. موردها کاربرد اژکتورها: می دانیم که نقطه جوش تابع مستقیمی از فشار محیط است. براي بكار انداختن پمپ بايد هميشه محفظه آن را از مايع مورد پمپاژ لبریز نموده و هواي محبوس در گوشه و کنار را خالي نمود. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت خرید دوزینگ پمپ اکواریوم وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب