اصول و ضوابط طراحی و استانداردهای هتل - مکتب دیتا

درجایی که هتل از مقررات زیست محیطی حمایت می نماید ، می توان مهم درخواست یا اذن میهمانان تعویض حولهها را به تعو

توسط ETELARESANKHABAR در 7 فروردین 1401
درجایی که هتل از مقررات زیست محیطی حمایت می نماید ، می توان مهم درخواست یا اذن میهمانان تعویض حولهها را به تعویق انداخت. ضمن آنکه به میهمانان امداد مینماید تا در فضایی ناشناخته سیر نمایند و به کشف و شهود بپردازند. درجاهای ضروری پنجرهها اهمیت ید دارای پرده یا این که پوشش مناسب پوشانده شود تا حریم مراقبت شود. منابع نوری لزوماً در سقف قرار نمیگیرند و میتوانند به صورت صفحات عمودی نور یا این که نورهای دیواری طراحی شوند و ملازم دارای نورهای تنگستن در حیث گرفته شوند که صرفا زمان صرف طعام در محل پر‌نور میشوند. به همان میزان اصلی همین است که تلویزیون اساسی آینه های دیواری که زمان تماشای فیلم مورد عشق و علاقه شما فراوان خسته کننده می باشد منافات نداشته باشد. آینه کلیدی نور مناسب که دربالای لگن توالت تعبیه شده باشد و درکنارش پریز برای ماشین ریش تراشی برقی تعبیه شود. حمامهای عمومی زنانه و مردانه می بایست جداگانه در محل مطلوب پیش بینی و هر واحد آن بایستی اهمیت فضای رختکن و دوش منقطع باشد. لابی هتل، محل پذیرش به عنوان بخش اصلی، یک سیستم ارتباطی مرکزی اساسی بخشهای عملیاتی مختلف که به مهربانی تر و تمیز شده باشند، رستوران که در ارتباط مهم لابی هتل هم است (میزان سرویس ها ارائه نشده به نوع هتل بستگی دارد)، بخش اداری، محل کارمندان که به شکل جداگانه قابلیت دسترسی به آن وجود داشته و در ارتباط مستقیم حساس بقیه بخشهای هتل هستند، اتاقهای مهمانان و محوطههایی حیاتی قابلیت و امکان دسترسی خصوصی که اهمیت توجه به دستهبندیها تروتمیز شدهاند، نماها و بررسی صداها، محل ارائه خدمات به همراه آشپزخانه ها، انبار و اتاقهایی که در ارتباط حساس آن است. هتل پیش از این که هتل باشد یک عنصر شهری هست و هیچ شهری فارغ از داشتن دست کم یک هتل یا این که حتی یک مسافرخانهی بسیار کوچک تام نیست. حولهی حمام و یا این که حوله پالتوئی (پوشیدنی) و رطوبت گیر مهیا شود. حولهی تمیز دست و تن که حساس مواد مجاز ضد عفونی شده هست ، به جهت هر مهمان جدید تهیه و هر روز عوض شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان عمده در مورد شرکت طراحی هتل 5 ستاره لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب