Category Uncategorized

معرفی پیام رسان تلگرام

ما سه برنامه را معرفی می کنیم و در کنار این سه باران چت را تضمین می کنیم و میتوانید به راحتی تفاوت این چت روم احساس کنید.

معرفی برنامه چت تلگرام

تلگرام
قیمت: رایگان

تلگرام یکی از محبوب ترین برنامه های پیام رسان در این لیست است. این ویژگی در درجه اول به عنوان یک برنامه گپ خصوصی با قابلیت چت گروهی عمل می کند. با این حال ، می توانید یک چت روم (به نام کانال) در برنامه ایجاد کنید. این کانالها خصوصی هستند. با این حال ، با بسیاری از سازمان ها ، افراد ، گروه ها و … صحبت کنید و در ارتباطات عمومی شرکت کنید. همچنین می توانید کانال ایجاد کرده و پیوندها را به اشتراک بگذارید تا کانال های خود را ایجاد کنید...

Read More