54 برنامه بدنسازی برای افراد مبتدی و حرفه ای

در رخ وجود سوال و یا مشکل، میتوانید از کلید نظرات اعضا در این برگه دارای مرکز تخصصی ارائه برنامه بدنسازی و رژی

توسط ETELARESANKHABAR در 9 اسفند 1400
در رخ وجود سوال و یا مشکل، میتوانید از کلید نظرات اعضا در این برگه دارای مرکز تخصصی ارائه برنامه بدنسازی و رژیم غذایی بدن ورز در ارتباط بوده و سوالات و یا این که نظرات خویش را مطرح نمایید، نیز چنین از بخش راهنمای خرید، به اطلاعات بخش اعظم دسترسی داشته باشید. اما اعتنا نمایید که دوره ۶ ماهه تنها یک راهنمای کلی است؛ به همین مضمون‌ که شاید شما سالهاست در حالا تمرین بدنسازی هستید، اما پیشرفتی نمیکنید یا این که این که علم کمتری نسبت به تمرینات متعدد دارید و سعی کمتری به جهت ترقی و قرار گرفتن در سطح میانگین انجام میدهید. ⦁ برنامه بدنسازی تراز میانگین (Intermediate): اینها عموماً آن نوع از کسانی میباشند که تجربه خوشایندی از بدنسازی دارا‌هستند و آغاز مهربانی هم برای همین کار داشتهاند؛ این اتفاقات ممکن می باشد به خاطر توان ذاتی آنان بیفتد یا سرانجام تلاشهای اختصاصی آنها یا این که ترکیبی از هر دو باشد. به طور معمول افرادی که بیش از ۲۴ ماه کلیدی علم و پرورش بهتری نسبت به مرحله میانگین تمرین میکنند، به تیتر ورزشکاران پیشرفته یا حرفهای طبقهبندی میشوند. اهمیت سپاس از پاسخ شما. باشد.این حرکت ها می توانند بادستگاه وزن خویش بدن ویا وزنه ها انجام شود و همینطور این حرکات نباید به رخ تصادفی وبدون درنظر گرفتن دست اندرکاران تعیین شود.نکته ی اهمیت دیگر این است که تعداد ست ها چگونه باشد خب همین موضوع بسیار مهمی است وبرای ماهیچه ها پهناور بدن به عنوان نمونه ماهیچه ها سرشانه همسترینگ وچهارسرران عضله‌ها سینه و پشت ۹تا۱۶ ست میتوانید داشته باشید و ماهیچه ها کوچک بدن شامل جلوبازو پشت بازو کول شکم ساق پا وساعد هست که ۶تا۹ست می تواند داشته باشد اما نکته ی حیاتی اینجا همین هست که ست ها از۳ ست آغاز می شود وبه مرور روزگار ودر صورت نیاز است که باید تعدادش را افزایش دهیم وهمچنین تعداد تکرارها کاملا بستگی به هدف شما دارد واین مقاله تنها به عنوان راهنما می باشد وهیچ برنامه بدنسازی تام نمی باشد و مسلما بایستی آنرا امتحان کنید. چنانچه از عضله‌ها خویش تا حد خستگی عمل نکشید، رشد نخواهند کرد. البته، شما بایستی دوران ریکاوری بین دورههای تمرینی را برای هر مجموعه عضلانی را هم در حیث بگیرید، وگرنه گشوده هم عضله‌ها شما رشد نخواهند برنامه بدنسازی غذایی کرد. حالا برای بررسی تقریبیِ کالری مورد نیازتان کافی است وزن بدنتان را ضربدر عدد تیپ بدنیتان کنید؛ به عنوان نمونه در صورتی که شما یک شخص ۹۰ کیلویی اهمیت تیپ بدنی اکتومورف هستید، ۹۰ × ۳۸ که می شود به عبارتی باید ۳,۴۲۰ کالری در ارتفاع روز دریافت کنید تا حجم بگیرید! تناسب اندام و افزایش جمع عضلانی، هدف آشکار هر فردی هست که به دنبال برنامههای تمرینی بدنسازی میگردد، ولی افراد می بایست فراتر از این هدف رفته و اهداف اختصاصی به فرد خویش را شناسایی کنند؛ مثلاً خلل حیاتی شما در همت به جهت وصال به اندام عضلهای چیست؟ شما اهمیت یک شرکت تخصصی ارائه دهنده برنامه تمرینی روبرو هستید، نه یک فرد. چنانچه غیر از تغذیه تخصصی حجم و تمرینات بدنسازی حجمی، ریکاوری و استراحت را نیز به مهربانی رعایت کنید، بی تردید موفق میشوید. صد رد صد شما نیز توجه کردهاید که تناول کردن مایعات راحتتر از تناول کردن غذا است. همین که کدام متد از سایر بهتر است به شرایط بدنی و سبک زندگی شما گشوده میگردد. اولین و مهمترین نکته قبل از شروع به جستجو برای پیدا کرن برنامه بدنسازی همین می باشد که متوجه شوید به کدام یک از دستههای برنامه بدنسازی جرم به جهت وزن 95 بالا تعلق دارید. حالت بدنی، هدف، زمانی که می تونیم برای تمرین بگذاریم، جنسیت و کارداران دیگر سبب ساز می‌گردد که تمرین به وسیله متخصص تغییر کند.
آخرین مطالب