طلاق از طرف زن در اسلام

استمرار وصلت موجبات دشواری و خطرناک شدن معاش , مالی , حیثیت و غیره برای زن را مهیا می نماید که در‌این‌صورت زن میتواند به نسبت دادن ماده 1146 ماده 1130 ضابطه دولتی خواهش دادخواست جدایی از دادگاه های ذی‌ربط نماید . طلاق از طرف زن اوستا بدین ترتیب , ضابطه حق جدایی در صورت …

ادامه مطلب

ترجمه متن فارسی به انگلیسی

مترجم فارسی به انگلیسی تابستان اینجاست ، و در بخش دیگری از به روزرسانی های کیفیت شما استقبال می کند. ما می خواهیم سه استراتژی اساسی ترجمه و نحوه استفاده از آنها را برای جلوگیری از برخی خطاهای رایج ترجمه معرفی کنیم. با مرور ترجمه خود ، ناگزیر خواهید دید که یکی از اینها ظاهر …

ادامه مطلب