نقش بازی در تربیت کودکان

در فی مابین فغان و اندوهِ بانوان رها شده از زنجیر ستم، کودکان مظلومی به چشم میخوردند. وقتی که نوباوه در پی نیا

توسط ETELARESANKHABAR در 30 فروردین 1401
در فی مابین فغان و اندوهِ بانوان رها شده از زنجیر ستم، کودکان مظلومی به چشم میخوردند. وقتی که نوباوه در پی نیازهای غریزی خود رها می شود، ساز و کارهای درونی و بیرونی او همه فعال می شوند، آرامش درونی پیدا می کنند، تمرکز می نمایند و فکرش را به فعالیت می اندازد و خلاقیتش را پیدایش نقش کودکی محمد در گرگ و میش می دهد. از نحوه بازی است که بچه شهامت ورود به اجتماع را پیدا می کند و می آموزد که به چه صورت می اقتدار در زندگی اجتماعی مسئولیت پذیر باشد. چنانچه مربی پیوسته در پی پیدا نمودن نقاط ضعف متربیان باشد و ضعف آنها را به شکل آنان بکشد و آن را دستاویزی به جهت تمسخر و تحقیر آن‌ها قرار دهد، بیگمان چیزی به جز احساس حقارت و ناکارآمدی، عدم اعتماد به نفس، غوغا خل وچل و عاطفی و یا این که کینه­توزی و عداوت و احساس انتقام و نیز یادگیری به عبارتی اخلاق و رفتار و انجام آن در برابر دیگران در پی نخواهد داشت. بچهها در به یاد آوردن آنچه قبلاً انجام دادهاند، ضعیف هستند، پس این عمل مادر است که به علامتهای مشابه پاسخی درست دهد و این برای هر دوی آن ها خوب تر می باشد که در لحظه نیاز، مادر نزدیک طفل باشد. از لحاظ روانشناسی مهمترین فایده والدین برای کودکشان همین هست که بیش از حد و به صورتی عاشقانه و حساس گشادهدستی او را بغل نمایند و نازونوازش کنند. یافتهها: بر پایه بررسی اطلاعات جمعآوری شده و ضریب همبستگی پیرسون به جهت ارتباط نقش والدینی و دست اندرکاران دیگر به همین عاقبت رسیدیم که نقش والدینی اساسی سن نوپا اصلی ارتباط معنیداری نبود، اما در آیتم سن مادر تفاوت معنیداری را نشان بخشید که ضریب همبستگی آن مقدار 182/0- بود که بیانگر ارتباط معکوس در بین نقش والدینی و سن مادر در کودکان معلول است. گفتمان با کودکان و پژوهش کلیدی کودکان، به ¬عنوان دو دستورالعمل با برای شنیدن و بازنمایی صدای کودکان در تصحیح برنامه¬ها و سیاست¬های آموزشی توصیه شده¬اند. 3. چطور می¬توان صدا(ها)ی کودکان را از حاشیه بیرون کرد و آنها را در فرآیندهای خرد و کلان آموزشی، مهم هدف اصلاح همین برنامه¬ها به مشارکت گرفت؟ کسی که نقش پلیس را بازی می نماید می بایست هدف از وظیفه خویش بازیگر نقش کودکی های باران در آوای باران را بیان کند. هدف این نوشته بررسی نقش و قیمت صداهای کودکان در اصلاح روندهای روان خرد و کلان نظام تدریس و رشد است.
آخرین مطالب