استمرار وصلت موجبات دشواری و خطرناک شدن معاش , مالی , حیثیت و غیره برای زن را مهیا می نماید که در‌این‌صورت زن میتواند به نسبت دادن ماده 1146 ماده 1130 ضابطه دولتی خواهش دادخواست جدایی از دادگاه های ذی‌ربط نماید . طلاق از طرف زن اوستا بدین ترتیب , ضابطه حق جدایی در صورت تنفر از شوهر , مشکلات , معاش , مخاطرات مالی و دارای اعتبار را بعداز ثابت آن به همسر , طلاق از طرف زن که می‌تواند پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع داده و حکم جدایی را از زن اخذ نماید , داده است . بعد از معاینه

طلاق از طرف زن شرط وکالت درباره ی جدایی به‌این معناست که مرد اختیار جدایی زن را به خویش زن واگذار می نماید تا وی بتواند خودش را جدایی دهد .

دوازده شرط در عقد نکاح موجود هستطلاق از طرف زن  که در حالتی‌که شوهر این شروط را امضا کرد‌ه باشد , در صورت عدم رعایت هیچ یک از حالت ذکر شده , زن میتواند بر پایه ی آن‌هاطلاق از طرف زن  از دادگاه تقاضای جدایی نماید . دوازده شرط عبارتند از :

 

طلاق از طرف زن در اهل سنت

این زوج به بیماری لاعلاج در گیر می‌باشند

طلاق از طرف زن اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا این که الکل به طوری که ادامه معاش زناشویی را برای همسر مشقت بار می نماید .

جنون مرد وقتی که قابلیت خاتمه دادن به تزویج نیست .

اشتغال یک مرد در دفتر کار که سبب رسوایی زن می شود .

حبس زوجین به دوران پنج سال یا این که بیشتر

طلاق از طرف زن شوهر 6 ماه متواتر سوای عذروبهانه موجه معاش زناشویی را ترک نموده است .

این مرد به حبس ابد محکوم شد

نمی‌توان پس از 5 سالگی نوپا دار شد .

وصلت دوباره مرد فارغ از اذن همسرش .

کردار نا مناسب شوهر .

درصورتی که که شوهر پیاله 6 ماه بعداز مراجعه شوهر به دادگاه ناپدید شود .

 

در مورد طلاق از طرف زن

آخر و عاقبت بعد از اخذ نظریه های صادر شده در شعبه ای که پرونده مرتبط با آن است , طلاق از طرف زن التماس جدایی از سوی زن , تماس با دفتر کار سرویس ها الکترونیکی قضایی و آنگاه مشورت کردن با مشاور را ارائه دهید . طلاق از طرف زن در صورت عدم موافقت شوهر , دادگاه بر طبق علت , شواهد , مدرک , مشکلات و خطرها تولید شده به وسیله شوهر برای زن , چه بسا درصورتی که شوهر وضعیت را داشته باشد , چه بسا در حالتی‌که شوهر مخالف جدایی باشد , طلاق از طرف زن حکم جدایی را صادر می نماید .

 

مدارک طلاق از طرف زن و مهریه

مدارک اضطراری برای خواهش جدایی عبارتند از :

مدرک قانونی تزویج : در صورتیکه مدرک وصلت با اهمیت نیست , می بایست ورژن ای از آن را از دفتری که در آن وصلت انجام یافته اخذ نمائید .

شناسنامه

نقشه ملی

سرنوشت , در صورتی ورقه ها دیگری دربین زوجین یا این که منحصراً به یك فرد مبادله شود كه در فرایند رسیدگی به پرونده تأثیر بگذارد , می توان تقاضای جدایی كرد . طلاق از طرف زن  درصورتی که زنی وكیل جدایی داشته باشد می بایست برای این كار وكیل مرد پیدا كند و در صورتی‌که برای خودش وكیل بگیرد دیگر نیازی به حضور ندارد .

 

طلاق از طرف زن و بخشیدن مهریه

در صورت جدایی به وسیله زوجه , چنانچه زن در‌پی جدایی باشد , ماده 1146 ضابطه دولتی صراحتاً می گوید كه در‌صورتی‌که زن از شوهر خویش متنفر باشد , طلاق از طرف زن می‌تواند با پرداخت تمام یا این که قسمتی از مهریه خویش التماس جدایی كند . توافق دادگاه , زن میتواند از این توافق طومار در دادگاه به کار گیری نماید . شرط نصف شدن فرآورده صرفا در صورت جدایی از مرد است .

 

طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه

طلاق از طرف زن در صورت جدایی به وسیله زن , در حالی که زن حضور دارااست , زن می بایست هزینه تأمین نفقه زن را بپردازد . مگر این که درین بازه زمانی به توافق دیگری رسیده باشد , طلاق از طرف زن  البته در صورت عدم نام نویسی , بعد از جدایی به زوجین هزینه حفظ پرداخت نمیشود .

 

شرایط و مراحل طلاق از طرف زن

 

طلاق از طرف زن دستمزد و ادعای همسر او براساس سال جدایی و بی گناهی مرد انتخاب می شود که طبق نظریه های مطرح شده بوسیله کارشناسان قانونی شورای صنفی دستکم 7 میلیون ریال آغاز میشود , البته دادگاه ها در صورت توافق این عقیده را دارا هستند . طلاق از طرف زن  از حیث زوجین , برای ارتقا قدمت ضرب المثل , در حالی که معاش زناشویی مرد را هم طولانی می نماید . چون در آتی ممکن است یک جفت کاهش یا این که ارتقا داشته