کاربرد پمپ هیدرولیک کوماتسو. در نتیجه کاهش حجم بوجود آمده در این ناحیه و بدلیل آب بندی داخلی پمپ در مقابل نشتی، روغن به سمت مجرای خروجی رانده می شود. در بیشتر ولوها از بعضی از انواع آب بندها برای جلوگیری از نشتی فضای بین محور و کلاهک استفاده می شود .آب بندها معمولاً از مواد الیافی یا دیگر ترکیبات آنها نظیر تفلون تهیه می شوند . 3. کامبی تولز: این دستگاه همانطور که از نام آن مشخص می باشد دستگاه ۳ کاره می باشد.بدین معنی که همزمان هم قیچی و هم فک و هم کار تخریب کنندگی را انجام می دهد. برابر بررسيهاي انجام شده شركت آسمان برابر آنكس(Anex) شماره 6 و ضمائم آن و ساير مقررات بين المللي هوايي , كتاب حاوي دستورالعمل عملياتي ( ManvalOperation ) را در اختيار خلبان خود قرار نداده ناگزير خلبانان پروازها را بر حسب سليقه شخصي خود انجام مي داده اند , بخصوص در حالت اضطراري مانند Abort (انصاف خلبان از پرواز ) فري فلايت ( flight Free) پرواز بدون مسافر با حداقل خدمه و غيره .

بعلاوه بموجب بند شش همان آئين نامه در موارد خاص با اجازه مخصوص سازمان هواپيمايي كشور , هیدرولیک 206 تیپ 5 هواپيما ممكن است بـراي مـدت محدود و معيني كه از سه ماه تجاوز نكند در داخل ايران بدون دارا بودن گواهينامه ثبت و تابعّيت و علائم ثبت و تابعيت پرواز كند . به دلیل وجود سیم های در داخل لوله، می توانند فشارهای بالا را تحمل کنند. به همین دلیل ما می توانیم با فشردن یک پدال ترمز، ماشین بزرگی را متوقف کنیم. آنها از یک سری مربع های متصل برای نشان دادن شیر هیدرولیک استفاده می کنند. ظرفیت این بالابرها از ۲۰۰ کیلوگرم به بالا متغیر است. ضمناً در بررسي هاي معموله از كتب و دستور العملها , دستور العملي از سازمان هواپيمايي كشور هلند به تاريخ ژانويه 1995 و كمپاني فوكر اف 28 سازنده هواپيما ارائه شده كه مربوط به درست عمل نكردن سكان افقي هواپيماي مذكور در ارتفاع 29000 پايي و آزاد كردن سيستم خلبان اتوماتيك در يك پرواز عادي مي شده كه سبب شده هوپيما به سمت بالا اوج گيري كرده و سپس به سمت پايين شروع به از دست دادن ( كم كردن ارتفاع ) نموده كه خلبان با حركت دادن مسافران به سمت جلو و نشاندن آنان در اين قسمت مركز ثقل هواپيما را با تغيير مسير به سوي يك فرودگاه مناسب , موفق به فرود آمدن شده است و در اين دستور العمل بلحاظ ايمني و جلوگيري از حادثه مشابه تأكيد شده كه كليه موتورهاي حركت دهنده سكان افقي هواپيما به شماره 21100 ساخت كمپاني Menasco بازديد شوند و در نهايت چون ممكن است باعث بروز حوادثي شود توصيه به تعمير و تعويض سيستم موتور دستگاه سكان افقي كرده است , سازمان هواپيمايي كشوري در يك عكس العمل به اظهارنظر كارشناسان منتخب مرجع قضايي طي گزارش مبسوطي نظريه كميسيون بررسي سانحه را كه بر رد فرضيات و مباني نظريات كارشناسان مذكور است , به بازپرسي اعلام كرده است .

دامنـه عملکـرد شرکت ، همگـام بـا نیازهـای کشـور و در راستـای بالا بـردن کمی ، کیـفی و بهـره وری فعالیت هـای صنعتی گستـرده تر شد. در هر صورت در موضع وسط حرکتی در سیلندر مشاهده نخواهد شد. هـ – سازمان هواپيمايي كشور طبق تعهدات و كنوانسيونهاي بين اللملي و قوانين داخلي دولت جمهوري اسلامي ايران متكفل اجراي قوانين و مقررات هواپيمايي و نظارت بر اجراي استانداردهاي ايمني پرواز در صنعت هواپيمايي كشوري است , بمنظور پيگيري و ارتقاء سطح ايمني پروازها براساس ضوابط و مقررات و دستور العملهاي مدون داخلي و سازمان بين المللي هواپيمايي كشور ( ايكائو ) در مقاطع مختلف زماني , چه قبل از وقوع سانحه و چه بعد از آن عهده دار وظايفي است . از تاريخ 15/ 6/ 1991 لغايت 14/ 6/ 1992 منعقد و تا سال 1994 بدون آنكه ثبت فرانسوي هواپيمايي مورد بحث ابطال گردد كراراً اجازه پرواز آن بصورت سه ماهه تمديد و وضعيت چكها و تعميرات دوره اي آن بعوض ثبت در كتابهاي ديگري منعكس و در مقاطع زماني مختلف بوسيله نمايندگان اعزامي از فرانسه تأييد مي گرديده بدون آنكه سازمان هواپيمايي كشوري نظارت مؤثري در اين رابطه داشته باشد .

اين سازمان قبل از وقوع سوانح موظف به نظارت در فعاليت شركتهاي هواپيمايي كشوري است و در اين رابطه بند ب ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري وظايف اين سازمان را به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابتهاي مضره بين متصديان حمل ونقل هوايي و حفظ مصالح عمومي و نظارت و مساعدت بمنظور پيشرفت صنعت هواپيمايي و تأمين بي خطري پروازها صراحتاً بيان مي دارد . گروه كارشناسان به محل حادثه عزيمت كرده و با توجه به شعاع پراكندگي قطعات متلاشي شده هواپيما و از بين رفتن اجساد قربانيان حادثه با وجود گذشتن مدتي از وقوع سانحه و عدم مراقبت و حفظ حريم پراكنده شدن قطعات و آثار و علائم باقيمانده در صخره هاي كوه كركس و جابجا شدن بعضي از قطعه سنگها بر اثر برخورد پر شتاب هواپيماي ساقط شده با آنها , و نيز پس از مطالعه گراف نوارهاي R . مي شود ، بعلاوه در تاريخ 6/9/74 شركت اقدام به يك مانور در نوشهر با هواپيماي ويكتور نموده كه عمليات آكروبـات انجام داده و كارشناسان احتمال ايجاد ترك در بدنه هواپيمـا و كم شدن مقاومت بدنـه را محتمـل دانسته اند .